Mötet den 10 februari 2014

2014s årsmöte var den tionde februari. Vi gick bland annat genom hemsidan vi uppdaterade förra året och diskuterade hur den kan utvecklas. Vi pratade även vidare om föredrag senare i år samt stämde av en del kring föreningsgemensamma resor, där framför allt en resa till Blå planet i Danmark är aktuell.

En annan punkt på mötet var föreningens Bibliotek. Det ska ses över lite framöver med en inventering och kanske lite nyinköp. I övrigt var det fika som vanligt och akvariemingel.

Föreningens bibliotek

Föreningens bibliotek